Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HOLLANDUSOK ORSZÁGÁBÚL ÍRVA

2010.12.16

Hollandusok országábúl írva

 

(múlt századok emlékei)

 

 

 

 

Kedves jó Annám!

 

Miolta is elválásunk fájdalmán átal estünk, én itten a hollandusoknál kezdek egészen magamra találni. Noha nincs perce a napnak, hogy ne járnál eszembe,tudom,hogy ezen tanulmányokat teljes lélekkel folytatnom kell ahhoz,hogy papi hivatásomat odahaza míves,tanult fővel gyakorolhassam.

 

Az utolsó búcsúpillanat a legfájdalmasabb, egyben legszebb emlékem, melyet szívem fölött őrizek. Kicsiny kezedet az enyémbe fogva homlokodat lágy csókkal illetve szók kimondása nélkül is tudtam, mi kettőnk szent szövetsége egy életre megpecsételődött. Én oly nagy nyugsággal és bizodalommal helyeztem életemet, becsületemet a te kezedbe, mintha a mi Urunk kezébe tettem le volna. Bizonyos vagyok felőled, mint a Biblia szavában, hogy te éngemet tanulmányaim alatt hív várakozással megtartol szívedben. Állhatatosságod nekem szent és sérthetetlen. Hogyan lehetnék hites, papi ember, ha mögöttem nem tudhatnám én erős váramat, leendő asszonyomat, házi tűzhelyemnek biztos őrizőjét? Mink nem ígérgetünk, mert mink egymást tudjuk.

Ha ezen a pár esztendőn – mert meglehet, hogy egy elteltével még nem tanálnak engemet késznek az ige méltó hirdetésire – múlna a mi ki nem mondott egyezségünk, akkor hogyan élnénk le egymás mellett egy egész életet, Annám? Ezen várakozás inkábbat erősíteni hivatott kettőnk összetartozását. Te a szülei házban teszed dolgodat és készülsz a nagytiszteletű asszonyi rang betöltésire. Édes anyád leend annak oktatója számodra ezen idő alatt, hogyan is végezd házadnak tartását. Atyád, ki már tisztes papi ember, előttem nagy respektusa vagyon, bizton eligazít

a tudományok ismeretiben továbbat is,mint ahogyan azt eddiglen is megtette. Olyan asszonyomnak szeretnélek, kinek tanácsát kikérhetem, kinek szava megalapozott, kire hagyatkozhatom, ha magam döntésiben nem lennék volna egészen bizonyos. Ezen tulajdonságokat én mind látom benned, drága Annám. Ezért kértek tégedet szemeim, szavak nélkül, várakozzál reám türelemmel. Hidd meg, csak tehozzád térek meg a messzi világbúl, úgy hogy majd büszke leendesz rám, reményem szerint minden joggal. Én itten az időmet sok tanulmánnyal töltöm. Ha hogy ki is megyek innét, az azért van, mert a levegőn nagy sétákat téve gondolkodom jövendő életünkön. Nem is óhajtanám, ha nem lennék testben is méltó hivatásomhoz és tehozzád egyaránt. Egy papi személy nemcsak lélekben, de testi felépítésében is például kell szolgáljon híveinek. Amint érkezésem van, hidd meg Annám, néked azonnal levelet küldök. Nagyon jól tudod azonban, hogy jelen körülményeim nagyon szigorúak, s bár gondolataim mindég hozzád szállanak, nem tehetem, hogy örökös levelezéssel vegyem el az időt a munka elől. Emiatt kérem megértő türelmedet. Soha eszem ágában sem fordul meg, hogy leányasszony terajtad kívül létezik a világban. Nekem te vagy az életem, te vagy a kezdet és a folytatás. Remélem, megadja a Jóisten, hogy majdan frigyünket sok utóddal, népes, kedves családdal koronázza meg.  Ez szívemnek hő óhajtása. Imáimban is mindig benne vagy és kérem az Urat, hogy segedelmével mink

megvalósíthassuk, amire elhivatottak vagyunk. Én, mint a lelkek pásztora oktatom népemet – immár alaposan kiművelt fővel - a jóra, a helyes viseletre a mindennapokban. Te pedig, mint házam ékessége, tűzhelyem méltó őrizője ebben mindég mellettem állasz. Tanácsaiddal segedelmemre leszesz és nevelni fogod egyre szaporodó, gyönyörűséges családunkat. Ezen szavakban bízzál, kedvesem, mi koron hiányomat nehezen viselnéd. Bizonyos vagyok felőle, hogy napjaidat hasznosan töltöd,ennek a felkészülésnek jegyében. Nagytiszteletű asszonynak lenni bizony felelősség, mely felelősséget én teljes nyugságban helyezek vállaidra, hiszen odahaza is láttad a követendő példát a szülei háznál. Ezen gondolatok jegyében veszek tetőled most búcsút írásban – lélekben egyetlen percre sem – és megyek feladatomat legjobb tudásom szerint végezni. Bizodalmam erős, mint a szikla tebenned. Tudom, erősen, meg fogsz te várni engem, mert téged az idő éntőlem nem tántoríthat el. Megvallom, sokszor el gondolám, mily mennyei lesz az Isten színe előtt ajkadra első hitvesi csókkal örök szövetségünket megpecsételhetni. Szólítnak dolgaim, bevégzem soraimat, szívem minden hűségét és szépséges vágyakozását küldöm tenéked, most az írás által, de minden percében a napnak édes jó párom, hiszen már reményeim szerint annak tekinthetlek. Szerető, hűséges híved Mindörökké, a messzi távolból is, mivel minket többé semmi el nem választ. Gondolj rám te is, mert eljő hozzám a gondolatod és megerősít éngemet munkámban, törekvéseimben egyaránt. Szerető párod, hű vágyakozással kedves személyed iránt, szívem minden szeretetével:

                                            Miklósod         

 

 

 

thao

(saját alkotás)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.